HMSK

HMSK

AIM AS

HMSK skal være et integrert element i alle våre aktiviteter

I AIM AS skal vi arbeide kontinuerlig med å identifisere og minimere helsefarer. Nullskadefilosofien skal gjelde for alle AIM’ aktiviteter.

AIM AS skal være en trygg arbeidsplass med muligheter for utvikling for de ansatte.

Vi er miljøbevisste og skal bedre det ytre miljøet, vi skal fokusere på våre miljøaspekter, bidra til å redusere miljøbelastninger og klimautslipp.

Kvalitetssikring er en viktig del av vårt daglige arbeid og vi utfører kvalitetsstyring i planlegging og gjennomføring av alle våre aktiviteter.

AIM AS skal tilfredsstille kravene i ISO 9001 samt alle relevante lover, forskrifter og andre HMS krav gitt AIM AS i kontraktsform.